top of page

Utredning och juridisk analys

IURIS HUMANI erbjuder utredning och analys gällande mänskliga rättigheter.

Utredningar kan exempelvis bestå av:

  • Utredning och analys av den faktiska situationen inom ett specifikt rättighetsområde Sådana utredningar kan till exempel bestå av att söka eller inhämta studier och statistiska underlag, sammanställning av underlag samt juridisk analys.

  • Utredningar gällande den faktiska situationen för en viss målgrupp. Sådana utredningar kan exempelvis undersöka och analysera situationen för en specifik målgrupp i en kommun eller ett landsting.

  • Juridisk analys av nationella regelverk i relation till europeiska och internationella lagar.

  • Juridisk analys av specifika fall.


I de fall då tillgänglig statistik saknas kan IURIS HUMANI genomföra riktade undersökningar för att ta fram relevant data. Det kan handla om att komplettera befintlig statistik eller ta fram faktaunderlag då detta saknas.


För mer information kontakta Annika Åkerberg på adressen
annika.akerberg@iuris.se
Eller ring 08-410 43 430.

Utredningar, analys och undersökningar: Tjänster
bottom of page