top of page

Juridisk rådgivning till organisationer

IURIS HUMANI erbjuder juridisk rådgivning till organisationer. Rådgivningen kan ges både på distans och i praktiska arbetsmöten.

Rådgivningen kan exempelvis bestå av:

  • Stöd och råd i arbetet att ta fram juridiskt hållbara argument som organisationen kan använda i sitt politiska eller intressepolitiska arbete.

  •  Skriva klagomål, stämningsansökningar eller andra underlag.

  • Säkerställa korrekt hänvisning till nationella och internationella lagar i texter som organisationen skrivit.


Juridisk rådgivning kan med fördel kompletteras med fördjupningskurser i nationell och internationell rätt som rör de rättighetsområden organisationen arbetar med.

För mer information kontakta Annika Åkerberg på annika.akerberg@iuris.se eller ring 08-410 43 430.

Juridisk rådgivning: Service
bottom of page