top of page

Om IURIS HUMANI

IURIS HUMANI Human Rights Consulting är ett konsultföretag som arbetar inom ramen för de mänskliga rättigheterna och ägs och drivs av Annika Jyrwall Åkerberg.

Syftet med företagets verksamhet är att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs och utvecklas på alla nivåer i samhället. Företagets fokus ligger på mänskliga rättigheter i relation till barn och människor med funktionsnedsättning.

IURIS HUMANI erbjuder:

  • Utbildningar och seminarium om mänskliga rättigheter.

  • Utredningar, analys och undersökningar gällande mänskliga rättigheter.

  • Metod- och organisationsutveckling för att stärka och aktualisera de mänskliga rättigheterna i den egna verksamheten.

  • Juridisk rådgivning till organisationer


IURIS HUMANI belyser gärna de mänskliga rättigheterna ur ett svenskt perspektiv och i relation till rådande svensk rättsutveckling.


IURIS HUMANI erbjuder även utbildningar om svenska lagar, förordningar, riktlinjer och annan normering som berör människor med funktions-nedsättning, däribland tillgänglighets- och diskrimineringslagstiftningen.

Om: Om
IMG_1639-Edit_edited.jpg

Annika Jyrwall Åkerberg

Annika är jurist med 15 års erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter. Hon har bland annat arbetat vid FN:s Högkommissariat för mänskliga rättigheter i Geneve, för Barnrättskommittén och för FN:s specialrapportör för funktionshinderfrågor. Hon deltog även vid förhandlingarna av CRPD konventionen och bistod World Blind Union med juridiska underlag inför förhandlingarna.


I Sverige har hon arbetat som konsult sedan 2008 och utfört uppdrag för kommuner, landsting, myndigheter, universitet och frivilligorganisationer samt medverkat i flera statliga utredningar. Annika har även arbetat som människorättsjurist i två projekt som drivits av den svenska funktionshindersrörelsen. Inom dessa projekt har hon genomfört utbildningar om mänskliga rättigheter, tagit fram utbildningsmaterial samt skrivit den svenska funktionshindersrörelsens tre olika alternativrapporter om hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter.

Sedan 2014 har hon även anlitats som lärare och examinator för Teologiska högskolans kurs Funktionshinder och mänskliga rättigheter.

Sedan 1 september 2015 arbetar hon som människorättsjurist hos Civil Right Defenders. Där ansvarar hon för frågor som relaterar till personer som berövats sin frihet. Civil Right Defenders arbetar i några av världens mest repressiva länder. Arbetet och Erfarenheterna från dessa länder ger henne löpande information om hur internationella lagar beaktas och vilka olikartade utmaningar för implementering som finns.

År 2015 fick Annika Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter. För sitt arbete med att främja rättigheter och situationen för människor med funktionsnedsättning. Samma år gav hon ut boken Diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Boken är en handbok i svenska och europeiska diskrimineringslagar och rättsfall i relation till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Om: Om
bottom of page