top of page

Utbildningar i mänskliga rättigheter

IURIS HUMANI erbjuder utbildningar i internationella, regionala och nationella mänskliga rättigheter. IURIS HUMANI är flexibel vad gäller upplägg och innehåll och utformar utbildningarna i nära samarbete med er.

IURIS HUMANI erbjuder till exempel:

  • Grundläggande introduktionskurser om mänskliga rättigheter för exempelvis kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer. I dessa utbildningar belyser vi de mänskliga rättigheterna i relation till uppdragsgivarens roll och ansvar.

  • Utbildningar om svenska lagar, förordningar, riktlinjer och annan normering som berör människor med funktions-nedsättning, däribland tillgänglighets- och diskrimineringslagstiftningen.

  • Utbildningar i europeisk rätt och hur den relaterar till internationella mänskliga rättigheter och svenska regelverk.

  • Skräddarsydda fördjupningskurser i nationell och internationell rätt som rör de rättighetsområden organisationen/verksamheten arbetar med. Sådana utbildningar kan exempelvis belysa både det nationella och internationella regelverket i relation till specifika fall.

  • Skräddarsydda utbildningar om hur nationella, internationella och europeiska lagar kan användas och åberopas i det politiska eller intressepolitiska arbetet. Sådana utbildningar kan även belysa olika sätt att överklaga fall.


IURIS HUMANI belyser gärna de mänskliga rättigheterna ur ett svenskt perspektiv och i relation till rådande svensk rättsutveckling.

För mer information kontakta Annika Åkerberg på annika.akerberg@iuris.se eller ring 08-410 43 430..

Utbildningar och seminarium: Tjänster
bottom of page