top of page

Välkommen till IURIS HUMANI Human Rights Consulting

IURIS HUMANI Human Rights Consulting är ett konsultföretag som arbetar inom ramen för de mänskliga rättigheterna.

1.jpg
Hem: Välkommen

”Alla människor är födda fria, lika i värde och rättigheter”

Ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Hem: Citat

Tjänster

Syftet med företagets verksamhet är att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs och utvecklas på alla nivåer i samhället. Företagets fokus ligger på mänskliga rättigheter i relation till barn och människor med funktionsnedsättning. 

Utbildningar och seminarium om mänskliga rättigheter.

Utredningar, analys och undersökningar gällande mänskliga rättigheter

Juridisk rådgivning till organisationer

Hem: Tjänster
bottom of page