Metod och utbildningsmaterial angående mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den svenska funktionshindersrörelsens projekt Agenda 50 har tagit fram utbildningsmaterial om Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet har även tagit fram utbildningsmaterial om hur konventionen kan användas i funktionshidnersrörelsens intressepolitiska arbete.

Projektet har tillsammans med Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning även tagit fram materialet ”Från rättighet till handling. Materialet ger förslag på hur kommuner och landsting kan arbeta för att mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas på lokal nivå.

Du hittar samtliga material på

Handikappförbundens hemsida