Mänskliga rättigheter i länsstyrelserna

Denna rapport vänder sig främst till handläggare och chefer för förvaltningsfrågor (juridiska bedömningar) och sociala ärenden och har som syfte att ytterligare höja kunskaperna om mänskliga rättigheter och rättigheternas konsekvenser för den verksamhet man ansvarar för.Rapporten skall ses dels som ett sammanfattande förslag till innehåll och metoder för utarbetande av utbildningar i mänskliga rättigheter anpassade till länsstyrelsernas verksamhet, dels som ett verktyg för länsstyrelserna att arbeta med mänskliga rättigheter.

Publikationen är framtagen av Fonden för mänskliga rättigheter i samarbete med (och med finansiering från) Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Värmlands län. Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt har bidragit med sakkunskap.

Rapporten sammanfattar insatsen Verksamhetsanpassad utbildning i
mänskliga rättigheter för länsstyrelserna i Stockholms och Värmlands län som genomfördes under hösten 2006.