Handbok om hur hbt-perspektivet ska inkluderas i svenskt bistånd

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) har lanserat handboken ”HBT i utveckling” om hur hbt-perspektivet ska inkluderas i svenskt bistånd. SIDA tog 2006 fram en handlingsplan för hur hbt-perspektivet ska inkluderas i verksamheten. RFSL:s handbok ger kunskaper i hur detta ska gå till i praktiken.Handboken ger en översiktlig introduktion till varför det är viktigt att ha kunskap om hbt-frågor och hbt-personer när man arbetar med utvecklingssamarbete.

Handboken vänder sig både till dig som vill inkludera hbt-perspektivet i projekt, och till dig som vill arbeta exklusivt och separat med hbt-frågor.

Handboken kan laddas ner nedan som pdf-fil, HBT i utveckling,  eller beställas via
www.rfsl.se