EU och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 23 december 2010. Det innebär att alla institutioner inom den Europeiska Unionen ska följa konventionens bestämmelser och principer. Det innebär också att EU ska arbeta för att konventionen förverkligas. Exempelvis måste de förordningar och direktiv som utarbetas följa konventionen och syfta till att rättigheterna förverkligas. EU:s ansvar att förverkliga konventionen utsträcker sig endast till EU:S ”kompetensområde”, det vill säga till de områden EU redan arbetar inom.

EU har reserverat sig mot artikel 27 punkt 1 som handlar om rätten till arbete. Anledningen är ett EU-dokument som undantar människor med funktionsnedsättning från lika behandlingsprincipen i samband med väpnade konflikter.

EU är den första ”regionala institutionen” som ratificerar konventionen. Det är också den första internationella konventionen som EU ratificerar.
europa press releases

DECLARATION CONCERNING THE COMPETENCE OF THE EUROPEAN COMMUNITY (20 Kbyte)

DECLARATION CONCERNING THE COMPETENCE OF THE EUROPEAN COMMUNITY WITH REGARD TO MATTERS GOVERNED BY THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

COUNCIL DECISION concerning the conclusion, by the European Community, of the UN-convention (pdf) (858 Kbyte)

COUNCIL DECISION of 26 November 2009
concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities