Handböcker

Handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Handbok om barnkonventionen

Handbok om FN:s kvinnokonvention och Pekingplattformen

Handbok om hur hbt-perspektivet ska inkluderas i svenskt bistånd

Handbok för frivilligorganisationer om Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Handbok om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Working with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A Handbook for NGOs

Handbok för att inkludera människor med funktionsnedsättning i kampen mot fattigdomen

Mänskliga rättigheter i länsstyrelserna

Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Human rights in the administration of justice

Metod och utbildningsmaterial angående mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning