Dokument från Norden

Här hittar du nordiska dokument som särskilt berör människor med funktionsnedsättning.

Hallundadeklarationen om tillgänglighet till scenkonsten
På en nordisk konferens arrangerad av Statens Kulturråd, Riksteatern och Nordiska handikappolitiska rådet i början av 2008 antogs den
så kallade Hallundadeklarationen. Deklarationen slår fast att tillgängligheten till de nordiska ländernas scenkonstinstitutioner måste öka. Deklarationen överlämnades till de nordiska kulturministrarna i Stockholm i maj 2008.

Hallunda deklarationen