Dokument från EU

Arbetet med mänskliga rättigheter involverar flera av EU:s institutioner. Fler EU-dokument finns bland annat på
EU-kommissionens webbplats
och
EU:s ministerråds webbplats för mänskliga rättigheter.

För att säkerställa att Europeiska Gemenskapens rättsregler efterlevs, förstås, och tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater har man inrättat en särskild domstol, Europeiska Gemenskapernas domstol, EG-domstolen.

European Disability Forum (EDF) är ett rådgivande organ till EU:s institutioner i handikappfrågor. EDF är sammansatt av olika organisationer och nationella samarbetsorgan inom EU.

Länk till EDF

På denna sida hittar du dokument från EU som har ett direkt funktionshinderperspektiv.

För mer information om EU:s organisation, institutioner och regelverk, besök
EU-upplysningen