Dokument från FN

På denna sida hittar du FN:s nio kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Sverige har ratificerat alla utom International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Under varje konvention hittar du:

  • konventionen på svenska
  • tilläggsprotokoll på svenska
  • länk till svenska regeringens senaste rapport
  • länk till alternativa rapporter
  • länk till respektive övervakningskommittés hemsida
  • konventionen på engelska
  • tilläggsprotokoll på engelska
  • länkar till webbsidor och information som är relevant för konventionen

Under länken andra dokument hittar du ytterligare dokument från FN, exempelvis från Rådet och kommissionen, som särskilt belyser mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Länk till kommittéernas databas

Dokument från Human Rights Council

FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet