Enskilt klagomål mot Sverige

Genom ett tilläggsprotokoll till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan Enskilda personer överklaga kränkningar av konventionen till FN. Det första individuella klagomålet till Kommittén kom från Sverige och har nu avgjorts.

En 34 årig kvinna med Ehlers-Danlos syndrom, en kronisk bindvävssjukdom som i detta fall lett till förskjutning av leder, ömtåliga blodkärl som lätt kan skadas och försvagade muskler sökte bygglov för att få bygga en inomhyspol för rehabilitering. Kvinnan har inte kunnat gå eller stå under de senaste åtta åren och har varit sängliggande de senaste två åren. På grund av hennes tillstånd och den ökande risken för skador, kan hon inte längre lämna sitt hem eller transporteras till sjukhus för rehabilitering och sjukvård. För att få bättre livskvalité rekommenderade hennes läkare hydroterapi.

Kvinnan ansökte om bygglov för att få bygga en hydroterapipool. Byggnämnden avslog bygglovsansökan på grund av att 45 kvadratmeter av den planerade förlängningen skulle läggas på mark där byggnad inte är tillåten. Kvinnan överklagade fallet till Karlstad förvaltningsdomstol som fann att kvinnans behov att använda marken för utbyggnad bör ha företräde framför allmänhetens intresse att bevara området. Det noterade vidare att det inte är ett realistiskt alternativ för kvinnan att flytta till ett annat hus där hennes behov av en hydroterapi pool kan tillgodoses.

Kommunen överklagade beslutet till kammarrätten som ändrade förvaltningsrättens dom och vägrade kvinnan bygglov. Kvinnan överklagade fallet till högsta förvaltningsdomstolen som inte gav prövningstillstånd. Kvinnan överklagade då beslutet till FNs övervakningskommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som anser att Sverige kränker konventionen när kvinnan inte får tillstånd att bygga en pool som möjliggör rehabilitering och bättre livskvalitet.

Kommittén anser att Sverige kränker artiklarna 5 (1), 5 (3), 19 (b), 25 och 26.
Kommittén anger att staten är skyldig att åtgärda kränkningar av kvinnans rättigheter, bland annat genom att ompröva hennes ansökan om bygglov för en hydroterapi pool, Kommittén rekommenderar staten att ge lämplig ersättning till kvinnan för kostnaderna relaterade till detta klagomål.
Kommittén uttalar även att staten måste vidta åtgärder för att förhindra liknande kränkningar i framtiden, bland annat genom att se till att berörda lagar ändras så domstolarnas tillämpning av dem inte inskränker enskildas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda såsom de är uttryckta i konventionen.

Fallet finns endast på engelska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>