Sveriges rapporter och övervakningskommittéernas kommentarer

När en stat ratificerat en konvention ska staten med jämna mellanrum skicka in rapporter till berörd övervakningskommitte. Rapporterna ska beskriva hur situationen i landet ser ut och hur respektive rättighet följs. Kommittéerna välkomnar ofta information från andra källor också, till exempel från frivilligorganisationer. Flera av kommittéerna håller muntliga förhör med representanter från det svenska regeringskansliet.
Med utgångspunkt i den information Kommittéerna fått fram författar kommittéerna sina synpunkter och kommentarer om situationen i landet. Nästa gång staten lämnar rapport ska staten även beskriva hur kommitténs synpunkter beaktats.
På denna sida hittar du Sveriges senaste rapporter till olika övervakningskommittéer samt kommittéernas synpunkter och kommentarer på hur Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna.