Human rights in the administration of justice

”A manual on human rights for judges, prosecutors and lawyers”Denna handbok vänder sig till jurister och domare. Handboken beskriver hur olika internationella och regionala dokument om mänskliga rättigheter kan användas i nationella rättsprocesser.

Handboken är framtagen av FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter.

Human rights in the administration of justice