Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Publikationen ”Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Guidance for Human Rights Monitors” har tagits fram av FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter. Syftet med publikationen är att bistå regeringar, frivilligorganisationer och andra instanser för mänskliga rättigheter att övervaka efterlevnaden av konventionen. Publikationen ger en beskrivning av de normer och principer som är centrala i konventionen. Publikationen beskriver även metoder att övervaka efterlevnaden av konventionen.

Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Guidance for Human Rights

Monitoring the Rights of Persons with Disabilities. Guidance for Human Rights