Handbok om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Denna handbok som heter “Understanding the UN convention on the rights of persons with disabilities (CRPD)” är ett verktyg för att förklara innehållet I CRPD. Handboken ger en heltäckande översikt av konventionens uppbygnad och innehåll. Handboken innehåller också information om tolkning av konventionens rättigheter och dess genomförande på lokal, nationell, regional och internationell nivå.Denna handbok från Marianne Schulz har producerats med stöd av Handicap International

Understanding the UN convention on the rights of persons with disabilities