Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Detta är Internationella Parlamentarikerunionens, IPU:s, fjortonde handbok för parlamentariker. Handboken beskriver idén bakom och målsättningen med den nya konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning samt dess tilläggsprotokoll. Den ger även exempel på hur parlamentariker kan agera för att omsätta konventionen i praktiken i sina respektive hemländer. Handboken har tagits fram i samarbete med UNDESA, FN:s organ för ekonomiska och sociala frågor, och OHCHR, FN:s Högkommissariat för de Mänskliga Rättigheterna.