Handbok för frivilligorganisationer om Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Denna handbok beskriver hur konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering är utformad, vilka rättigheter den innehåller samt övervakningsmekanismen. Handboken beskriver hur frivilligorganisationer kan bistå övervakningskommittén med information om hur den egna staten lever upp till konventionen.Med publiceringen av denna skrift vill Integrationsverket bidra till att öka kunskaperna om detta instrument bland svenska NGOs (non-governmental organisations eller frivilliga organisationer) som arbetar mot rasism och diskriminering. Publikationen är en översättning till svenska av en manual som nyligen publicerades i England. Manualen har tagits fram av Atsuko Tanaka och Yoshinobu Nagamine.