Handbok om FN:s kvinnokonvention och Pekingplattformen

”Jämställdhet är en mänsklig rättighet!” Det är titeln på en handbok om FN:s kvinnokonvention och Pekingplattformen som har givits ut av svenska UNIFEM, FN:s utvecklingsfond för kvinnor. Handboken lyfter fram och tydliggör kopplingen mellan jämställdhet och mänskliga rättigheter. Ambitionen med handboken är att sätta in kvinnokonventionen och Pekingplattformen i ett historiskt sammanhang och visa hur de fungerar i dagens samhälle.

Handboken lämpar sig för undervisning, som underlag för diskussioner i grupp eller för fördjupning och reflektion på egen hand