Handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Handboken är framtagen av Institutet för studier av mänskliga rättigheter (ISHR) på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Handboken riktar sig i första hand till kommunala tjänstemän och beslutsfattare.När du har läst handboken är förhoppningen att du har fått:

  • grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter, deras roll i Sverige och i svensk lagstiftning
  • perspektiv på vad en rättighetsbaserad politik innebär
  • handlingsberedskap för att kunna gå vidare med att verka för de mänskliga rättigheternas efterlevnad i den dagliga verksamheten.

Handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå