Dokument från Human Rights Council

FN:s råd för mänskliga rättigheter (The Human Rights Council) ska främja respekten för de mänskliga rättigheterna och behandla situationer där de mänskliga rättigheterna kränks. Rådet ger bland annat rekommendationer till FN:s olika organ och medlemsländer. Rådet granskar också periodiskt situationen för mänskliga rättigheter i alla stater (så kallade universal periodic reviews).

Vill du veta mer, gå in på
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/>Human Rights Council – Homepage

Här hittar du dokument från rådet för mänskliga rättigheter som särskilt berör människor med funktionsnedsättning.

Resolution 7/9 (36 Kbyte)
Human rights of persons with disabilities