Exempel på uppdragsgivare

IURIS HUMANI hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Med utbildning, utredning, analys och processtöd vill vi bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar.

Några av IURIS HUMANIs kunder under åren 2014-2015 är:

 • Botkyrka kommun
 • Handikappförbunden
 • Hörselskadades riksförbund
 • Kommunala handikappråd över hela landet
 • Myndigheten för delaktighet
 • NSPH- Nationell samverkan för psykisk hälsa
 • Region Halland
 • Region Örebro län
 • Riksförbundet FUB, för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
 • Statens Fastighetsverk
 • Stockholms Universitet
 • Svenska Institutet
 • Synskadades Riksförbund och lokalföreningar
 • Teologiska Högskolan
 • Tyresö kommun
 • Ålands Landskapsregering

Välkommen att kontakta IURIS HUMANI för referenspersoner.