Dokument från International Labour Organization

The International Labour Organisation (ILO) är den internationella organisation som ansvarar för att utarbeta och övervaka internationella arbetsnormer. ILO är en FN-organisation som samlar företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Målet med organisationen är att regeringarnas representanter tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare ska forma strategier och program som främjar arbete med bra arbetsvillkor för alla.
Mer om ILO (externlänk)