Dokument från The Council of European Municipalities and Regions

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är en europeisk samarbetsorganisation för kommuner och regioner/landsting i Europa.
CEMR arbetar för att främja ett Europa som bygger på lokalt och regionalt självstyre och demokrati. För att nå detta mål arbetar CEMR för att öka kommuners och regioners/landstings möjligheter att påverka politiska beslut och lagstiftning i EU, att utbyta erfarenheter på lokal och regional nivå samt att främja samarbete med partners i andra länder.

CEMR har bland annat tagit fram en jämstäldhetsdeklaration. Målet för deklarationen är en likvärdig och bra service till kvinnor och män, flickor och pojkar i hela Europa. För att uppnå målen i CEMR:s jämställdhetsdeklaration finns ett jämställdhetsobservatorium som ger stöd till kommuner, följa upp arbetet och sprida kunskap.
CEMRs jämställdhetsdeklaration har skrivits under av 1300 kommuner, landsting och regioner runt om Europa.
CEMR:s jämställdhetsdeklaration (pdf-dokument)
Mer om CEMR