Förordning om rättigheter i samband med flygresor

Enligt förordningen (1107/2006 av den 5 juli 2006) ska passageraren få rätt till kostnadsfri assistans för den service som han eller hon är beroende av i samband med flygresor. Flygplatserna ska även vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning och särskilda krav ställs på vilken service som flygplatserna och flygbolagen ska erbjuda, exempelvis tillgång till rullstolar. Personalen ska även ha utbildning om funktionshinder.

Reglerna gäller alla flygplatser i EU och europeiska
flygbolag som flyger till flygplatser i EU.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:01:SV:HTML>Förordningen i fulltext

Det är Luftfarsstyrelsen som ansvarar för att reglerna följs i Sverige. Luftfartsstyrelsen tar också emot klagomål från resenärer som anser att en flygplats eller ett flygbolag brutit mot reglerna.