Dokument om tillgänglighet till information och kommunikation

Ministerdeklarationen från Riga fastställer konkreta mål för Internetanvändning och Internettillgång, datakompetens och IKT-tillgänglighet till år 2010. I meddelandet om e-tillgänglighet föreslår kommissionen en rad åtgärder för att främja e-tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning. I EU-kommissionens meddelande om e-integration uppmanas medlemsstaterna att förverkliga e-integrationen.

Deklaration från ministerrådskonferensen i Riga om ”ICT for an inclusive society”

EU:s strategi för informationssamhället, i2010