Om IURIS HUMANI

IURIS HUMANI Human Rights Consulting är ett konsultföretag som arbetar inom ramen för de mänskliga rättigheterna.

Syftet med företagets verksamhet är att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs och utvecklas på alla nivåer i samhället. Företagets fokus ligger på mänskliga rättigheter i relation till barn och människor med funktionsnedsättning.

IURIS HUMANI erbjuder:

  • Utbildningar och seminarium om mänskliga rättigheter.
  • Utredningar, analys och undersökningar gällande mänskliga rättigheter.
  • Metod- och organisationsutveckling för att stärka och aktualisera de mänskliga rättigheterna i den egna verksamheten.
  • Juridisk rådgivning till organisationer

IURIS HUMANI belyser gärna de mänskliga rättigheterna ur ett svenskt perspektiv och i relation till rådande svensk rättsutveckling.
IURIS HUMANI erbjuder även utbildningar om svenska lagar, förordningar, riktlinjer och annan normering som berör människor med funktions-nedsättning, däribland tillgänglighets- och diskrimineringslagstiftningen.

För mer information kontakta Annika Åkerberg på annika.akerberg@iuris.se eller ring 08-410 43 430.