Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) öppnades för underskrifter den 12 december år 1966. Konventionen trädde i kraft den 23 mars år 1976 efter att 35 länder hade anslutit sig till avtalet. Ett av dessa länder var Sverige. Idag har 168 stater ratificerat konventionen.  Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter innehåller bland annat rätten till liv, förbud mot tortyr, grym och förnedrande behandling, förbud mot slaveri och godtyckligt frihetsberövande men också flera olika friheter så som rörelsefriheten, yttrandefriheten, religionsfriheten, föreningsfriheten samt rättigheter så som rätten att ingå äktenskap och bilda familj, rätten att delta i den politiska processen samt likhet inför lag och domstol.

Genomförandet av konventionen övervakas av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (HRC).

 

Sverige har godkänt ett tilläggsprotokoll som ger enskilda klagorätt, det vill säga en möjlighet att föra talan om påstådda kränkningar av konvention till kommittén.

Konventionen på svenska(pdf)

MR-kommitténs webbplats

MR-kommitténs allmänna kommentarer om konventionen

 

Svenska handikapprörelsens alternativrapport om FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (pdf)