Dokument från andra aktörer

ILO Convention No. 159 on Vocational Rehabilitation and Employment med tillhörande Recommendation

Dokument från The Council of European Municipalities and Regions

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är en europeisk samarbetsorganisation för kommuner och regioner/landsting i Europa.
CEMR arbetar för att främja ett Europa som bygger på lokalt och regionalt självstyre och demokrati. För att nå detta mål arbetar CEMR för att öka kommuners och regioners/landstings möjligheter att påverka politiska beslut och lagstiftning i EU, att utbyta erfarenheter på lokal och regional nivå samt att främja samarbete med partners i andra länder.

CEMR har bland annat tagit fram en jämstäldhetsdeklaration. Målet för deklarationen är en likvärdig och bra service till kvinnor och män, flickor och pojkar i hela Europa. För att uppnå målen i CEMR:s jämställdhetsdeklaration finns ett jämställdhetsobservatorium som ger stöd till kommuner, följa upp arbetet och sprida kunskap.
CEMRs jämställdhetsdeklaration har skrivits under av 1300 kommuner, landsting och regioner runt om Europa.
CEMR:s jämställdhetsdeklaration (pdf-dokument)
Mer om CEMR

Dokument från International Labour Organization

The International Labour Organisation (ILO) är den internationella organisation som ansvarar för att utarbeta och övervaka internationella arbetsnormer. ILO är en FN-organisation som samlar företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Målet med organisationen är att regeringarnas representanter tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare ska forma strategier och program som främjar arbete med bra arbetsvillkor för alla.
Mer om ILO (externlänk)