Internationella organisationer för människor med funktionsnedsättning

På denna sida finns en alfabetisk lista över globala handikapp-organisationer. Känner du till någon organisation som inte finns med på denna lista, var vänlig kontakta web-admin så att listan kan bli komplett.

Disabled Peoples’ International (DPI)
www.dpi.org

Inclusion International
www.inclusion-international.org

Institute on Independent Living
www.independentliving.org

International Disability Alliance – CRPD Forum
http://www.internationaldisabilityalliance.org/forum.html

International Disability and Development Consortium
www.iddc.org.uk

International Federation of Hard of Hearing People
www.ifhoh.org

Rehabilitation International
www.rehab-international.org

World Blind Union (WBU)
www.worldblindunion.org

World Federation of the Deaf (WFD)
www.wfdnews.org

World Federation of the Deafblind (WFDB)
www.wfdb.org

World Institute on Disability
www.wid.org

The World Network of Users and Survivers of Psychiatry
www.mindfreedom.org