Europeiska organisationer för människor med funktionsnedsättning

På denna sida finns en alfabetisk lista över europeiska handikapp-organisationer. Känner du till någon organisation som inte finns med på denna lista, var vänlig kontakta web-admin så att listan kan bli komplett.

Alzheimer Europa
www.alzheimer-europe.org

EUROPEAN BLIND UNION
www.euroblind.org

European Deafblind Network (EDbN)
www.edbn.org

European Disability Forum (EDF)
www.edf-feph.org

European Dyslexia Association (EDA)
www.dyslexia.eu.com

European Federation of Hard of Hearing People EFHOH
www.efhoh.org

European League against Rheumatism (EULAR) –
www.eular.org

European Network of (ex-) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP):
www.enusp.org

European Union of the Deaf – EUDY
www.eudnet.org

European Women’s Lobby
www.womenlobby.org

Platform of European Social NGOs
www.socialplatform.org