Svenska organisationer för människor med funktionsnedsättning

Afasiförbundet i Sverige
Post- och besöksadress: Kampementsgatan 14, 115 38 Stockholm
tel: 08-545 663 60, fax: 08-545 663 79
e-post: info@afasi.se
webb: www.afasi.se

Astma- och Allergiförbundet
Box 49303, 100 29 Stockholm
Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 5 tr. Stockholm
tel. 08-506 282 00
fax: 08-506 282 49
e-post: info@astmaoallergiforbundet.se
webb: www.astmaoallergiforbundet.se

Blodcancerförbundet
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress:Sturegatan 4, 5 tr
tel: 08-546 405 40, fax: 08-546 405 49
e-post: info@blodcancerforbundet.se
webb: www.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg
tel: 08-546 405 30, fax: 08-546 405 39
e-post: info@bro.org.se
webb: www.bro.org.se

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
postadress: Box 47305, 100 74 Stockholm
Besöksadress: Katrinebergsvägen 6, Liljeholmen
tel: 08-685 80 00, fax: 08-645 65 41
e-post: info@dhr.se
webb: www.dhr.se

Demensförbundet
Adress: Lundagatan 42 A, 5 tr. 117 27 Stockholm
Tel: 08-658 99 20
Fax: 08-658 60 68
e-post: rdr@demensforbundet.se
webb: www.demensforbundet.se

Dyslexiförbundet FMLS
Post- och besöksadress: Solnavägen 100, 169 51 Solna
tel: 08-665 17 00
fax: 08-660 79 77
e-post: info@fmls.nu
webb: www.fmls.nu

Elöverkänsligas Riksförbund
Box 9098, 126 09 Hägersten
Besöksadress: Hägerstensvägen 141, Aspudden
tel: 08-712 90 65, fax: 08-712 89 48
e-post: info@feb.se
webb: www.feb.se

Fibromyalgiförbundet
post och besöksadress: Jordhyttegatan 11, 414 73 GÖTEBORG
telefon: 031-41 44 11
e-post: info@fibromyalgi.se
webb: www.fibromyalgi.se

Forum – Kvinnor och Funktionshinder
post och besöksadress: Krukmakargatan 73, 117 41 Stockholm
Tel 08-6731531
Fax 08-229511
Epost: info@kvinnor-funktionshinder.se
webb: www.kvinnor-funktionshinder.se

FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Box 6436, 113 82 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 18 C
tel: 08-508 866 00, fax: 08-508 866 66
e-post: fub@fub.se
webb: www.fub.se

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg
tel: 08-546 40 510, fax: 08-546 405 14
e-post: info@fbis.se
webb: www.fbis.se

Föreningen för de Neurosedynskadade
Besöksadress: Bockholmsvägen 1
Postadress: Röda Korsets Sjukhus, Box 7023, 170 07 Solna
Tel: 08 791 14 81
E-post: info@ffdn.se
webb: www.thalidomide.org

Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)
Post- och besöksadress: Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede
tel: 08-39 90 00
fax: 08-659 50 42
e-post: fsdb@fsdb.org
webb: www.fsdb.org

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB)
adress: Surbrunnsgatan 42 1 tr, 113 48 Stockholm
Tel: 08-612 06 56
Fax: 08-612 33 77
e-post: dyslexi@fdb.nu
webb: www.fob.se

Handikappförbunden
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 42 tr, Sundbyberg
tel: 08-546 404 00
texttel: 08-546 404 50, fax: 08-546 404 44
e-post: hso@hso.se
webb: www.handikappforbunden.se

Hiv-Sverige
Post- och besöksadress: Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm
tel: 08-714 54 10, fax: 08-714 04 25
e-post: info@hiv-sverige.se
webb: www.hiv-sverige.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Box 47017, 100 74 Stockholm
Besöksadress: Nybohovsgränd 12, Liljeholmen
tel: 08-447 45 30
e-post: info@hjarnkraft.nu
webb: www.hjarnkraft.nu

Hjärtebarnsföreningen
Box 9087, 102 72 Stockholm
Besöksadress: Drakenbergsgatan 47 nb, Södermalm
tel: 08-442 46 50, fax: 08-442 46 59
e-post: kansliet@hjartebarn.org
webb: www.hjartebarn.org

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Box 9090, 102 72 Stockholm
Besöksadress: Hornsbruksgatan 28, 3 tr, Södermalm
tel: 08-556 062 00, fax: 08-668 23 85
e-post: info@hjart-lung.se
webb: www.hjart-lung.se

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Box 6605, 113 84 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 16, plan 6, Stockholm
tel: 08-457 55 00, texttel: 08-457 55 01,
fax: 08-457 55 03
e-post: hrf@hrf.se
webb: www.hrf.se

ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr , Sundbyberg
tel: 08-546 405 20, fax: 08-546 405 26
e-post: info@ilco.nu
webb: www.ilco.nu

Lika Unika
Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Sandsborgsvägen 52, 122 88 ENSKEDE
Tel. 070-768 28 78 fax: 08-39 93 22
e-post: info@likaunika.org
webb: www.likaunika.org

My right (fd SHIA)
Liljeholms torg 7A, 7 tr, 117 63 Stockholm
Tel: 08-505 77 600
Fax 08-714 59 22
e-post info@myright.se
webb: www.myright.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
Box 49084, 100 28 Stockholm
Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 4 tr, Stockholm
tel: 08-677 70 10
e-post: nhr@nhr.se
webb: www.nhr.se

Njurförbundet
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg
tel: 08-546 405 00, fax 08-546 405 04
e-post: info@njurforbundet.se
webb: www.njurforbundet.se

ParkinsonFörbundet
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4A, 3 tr. Sundbyberg
tel: 08-546 405 28/27
e-post: parkinsonforbundet@telia.com
webb: www.parkinsonforbundet.se

Primär Immunbrist Organisationen (PIO)
Post- och besöksadress: Mellringevägen 120B, 703 53 Örebro
tel: 019-673 21 24
e-post: pio@telia.com
webb: www.pio.nu

Prostatacancerförbundet
Post- och besöksadress: Barks väg 14, 170 73 Solna
tel: 08-655 44 30
e-post: kansli@prostatacancerforbundet.se
webb: www.prostatacancerforbundet.se

Psoriasisförbundet
Box 5173, 121 18 Johanneshov
Besöksadress: Rökerigatan 19
tel: 08-600 36 36, fax: 08-566 109 19
e-post: pso@pso.se
webb: www.psoriasisforbundet.se

Reumatikerförbundet
Box 12851, 112 98 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 39, Stockholm
tel: 08-505 805 00, fax: 08-505 805 50
e-post: info@reumatikerforbundet.org
webb: www.reumatikerforbundet.org

Riksförbundet Attention
Post- och besöksadress: Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm
tel: 08-709 22 60, fax: 08-709 22 69
e-post: info@attention-riks.se
webb: www.attention-riks.se

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)
Post- och besöksadress: Kålsängsgränd 10 D, 2 tr, 753 19 Uppsala
tel: 018-15 16 22, fax: 018-12 70 74
e-post: info@rfcf.se
Webb: www.rfcf.se

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB)
Post- och besöksadress: Klostergatan 15, 703 61 Örebro
tel: 019-17 08 30, texttel: 019-19 68 90
e-post: kansliet@dhb.se
webb: www.dhb.se

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)
Box 20054, 104 60 Stockholm
Besöksadress: Gotlandsgatan 46
tel: 08-642 42 00, fax: 08-642 11 00
e-post: rmt@magotarm.se
webb: www.magotarm.se

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Box 8026, 104 20 Stockholm
Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 4 tr
tel: 08-677 73 00, fax: 08-677 73 09
e-post: info@riks.rbu.se
webb: www.rbu.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Post- och besöksadress: Instrumentvägen 10, 2 tr, 126 53 Hägersten
tel: 08-772 33 60, fax: 08-772 33 61
e-post: rsmh@rsmh.se
webb: www.rsmh.se

Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade (RTP)
Box 2031, 169 02 Solna
Besöksadress: Vintergatan 2, Solna
tel: 08-629 27 80, fax: 08-28 15 60
e-post: info@rtp.se
webb: www.rtp.se

Riksföreningen Autism (RFA)
Post- och besöksadress: Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm
tel: 08-702 05 80, fax: 08-644 02 88
e-post: info@autism.se
webb: www.autism.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4 A, 2 tr
tel: 08-764 49 99/08-546 40 414, fax: 08-546 404 94
e-post: info@sallsyntadiagnoser.nu
webb; www.sallsyntadiagnoser.nu

Riksorganisationen Unga Synskadade
Besöksadress: Sandsborgsvägen 44, 122 33 Enskede
Tel: 08-39 92 86
Fax: 08-39 50 10
E-post: kansli@ungasynskadade.se
webb: www.ungasyn.se

Schizofreniförbundet
Post- och besöksadress: Hantverkargatan 3 G, 112 21 Stockholm
tel: 08-545 559 80, fax: 08-545 559 81
e-post: office@schizofreniforbundet.se
webb: www.schizofreniforbundet.se

Stamningsförbundet
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4 A, 2 tr. Sundbyberg
tel: 08-720 61 12, fax: 08-720 66 09
e-post: kansliet@stamning.se
webb: www.stamning.se

STROKE-Riksförbundet
Box 105, 127 22 Skärholmen
Besöksadress: Måsholmstorget 3, Skärholmen
tel: 08-721 88 20, fax: 08-721 88 29
e-post: info@strokeforbundet.se
webb: www.strokeforbundet.se

Svenska Celiakiförbundet (SCF)
Post- och besöksadress: Västra vägen 5 B, 169 61 Solna
tel: 08-730 05 01, fax: 08-730 05 02
e-post: kansli@celiaki.se
webb: www.celiaki.se

Svenska Diabetesförbundet (SD)
Box 1107, 172 22 Sundbyberg
Besöksadress: Prästgårdsgatan 1, 6 tr, Sundbyberg
tel: 08-564 821 00, fax 08-564 821 39
e-post: info@diabetes.se
webb: www.diabetes.se

Svenska Epilepsiförbundet (SEF)
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4 A, 2 tr. Sundbyberg
tel: 08-669 41 06, fax 08-669 15 88
e-post: info@epilepsi.se
webb: www.epilepsi.se

Svenska Laryngförbundet (SLF)
Post- och besöksadress: Barks väg 14, 170 73 Solna
tel: 08-655 83 10/20, texttel: 08-655 43 20, fax: 08-655 46 10
e-post: laryngforbundet@telia.com
webb: www.laryngforbundet.nu

Svenska OCD-förbundet Ananke
Post- och besöksadress: Svalövsvägen 1, 121 53 Johanneshov
tel/fax: 08-628 30 30
e-post: mailbox@ananke.org
webb: www.ananke.org

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
SDR Leksand: Box 300, 793 27 Leksand
Besöksadress: Västanviks Folkhögskola
tel: 0247-641 00, texttel: 0247-641 01, fax: 0247-151 03
SDR Stockholm: Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm
tel: 08-442 14 61, texttel: 08-442 14 60, fax: 08-442 14 99
e-post: sdr@sdrf.se
webb: www.sdrf.se

Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede
Besöksadress: Sandsborgsvägen 52.
Tel 08-39 90 00. Fax 08-39 93 22.
E-post: info@srfriks.org
eller registrator@srfriks.org
webb: www.srfriks.org

Tandvårdsskadeförbundet (TF)
Post- och besöksadress: Kungsgatan 29, 461 30 Trollhättan
tel: 0520-806 00, fax: 0520-806 02
e-post: info@tf.nu
webb: www.tf.nu

VUXENDÖVA I SVERIGE
Adress: S Centralgatan 10, 1 tr (ingång Tullbomsgatan)
Fack FH 29, 801 30 Gävle
Telefon 026-65 00 06, Texttelefon 026-61 13 03
Fax 026-65 00 06
E-post: kansli@visriks.nu
webb: www.visriks.nu

Uppdaterat 2014-04-22

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>