Statistik

Enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar: ”Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden” upplever Ungefär 20 procent av alla i yrkesverksam ålder att de har någon funktionsnedsättning.
På Hjälpmedelsinstitutets hemsida kan du hitta mer information om antalet personer i Sverige med respektive skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar