Internationella rapporter

Här hittar du rapporter och utredningar som behandlar mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning ur ett internationellt perspektiv. Flera av rapporterna belyser även situationen i Sverige i relation till läget i andra länder.

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2006 (pdf) (0 byte)
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights
on progress in the implementation of the recommendations contained in the study on the human rights of persons with disabilities, 2006IDA CRPD forums rapport angående lagstiftningsbehov rörande Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning (word) (386 Kbyte)
Contribution to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ thematic study to enhance awareness and understanding of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, focusing on legal measures key for the ratification and effective implementation of the ConventionHuman Rights and Disability, Gerard Quinn and Theresia Degener(word) (2 Mbyte)
The current use and future potential of United Nations human rights instruments

• Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2003 (pdf) (168 Kbyte)
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights
on progress in the implementation of the recommendations contained
in the study on the human rights of persons with disabilities, 2003

2Report: Mainstreaming disability in the development agenda (93 Kbyte)
A strategy for achieving equality for persons with disabilities, Commission for Social Development, 2008

Report: Mainstreaming disability in the development agenda (E/CN.5/2008/6) word (93 Kbyte)
Commission for Social Development