WHOs klassifikationer

Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanställt ett klassifikationssystem för att det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan olika länder. WHO har arbetat fram en klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Du kan läsa mer om klassifikationen ICF på Socialstyrelsens webbplats – se
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

Länk till Världshälsoorganisationens (WHO) International
Classification of Functioning, Disability and Health, ICF.