Förslag om hur barnkonventionen kan bli svensk lag

Barnrättighetsutredningen har tittat på hur barnkonventionen kan göras till svensk lag men också på om svenska lagar som rör barn stämmer överens med barnkonventionen.

Att göra barnkonventionen till svensk lag innebär att tjänstemän och beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag eftersom konventionen blir gällande som lag och ensam kan läggas till grund för myndigheters beslut i mål och ärenden.

Utredningen har också kartlagt hur socialnämndernas beslut och insatser om stöd och service har påverkat barn med funktionsnedsättning och konstaterar att det finns ett behov av att tydligare koppla barnkonventionen till lagen om stöd och service , LSS.

Barnrättighetsutredningen föreslår även ett kunskapslyft i hur man använder sig av barnkonventionen i konkreta situationer. Kunskapslyftet riktar sig mot relevanta yrkesgrupper såsom domare, polis och lärare men även mot förtroendevalda. Dessa ska under en treårsperiod få verktyg för att kunna fatta bra beslut för barn.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Här kan du ladda ner utredningen:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>